Zveřejněno 19. 4. 2022

Zvláštní zápis pro děti UK

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu dne 20. 6. 2022 od 8 do 12 hodin v budově MŠ Březno, Švermova 207.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 20 червня 2022 р. 8.00 -12.00 – Mateřská škola Březno, Švermova 207. 

 

Dokumenty potřebné k přijetí:

  • doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ [PDF 207.61 kB]

Zpět na seznam aktualit