19. 10. 2021

BŘEZENSKÁ "11"

 TŘETÍ MÍSTO MILOSLAVA DVOŘÁK V ZÁVODĚ NA 1KM 

Hezkého úspěchu dosáhl Míla Dvořák ze šesté třídy ve vloženém závodě chlapců na 1km, který se konal v rámci BŘEZENSKÉ "11".

 

18. 10. 2021

Návrat do minulosti - žáci ze 6. a 7. třídy navštívili ARCHEOSKANZEN.

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SE VRÁTILI V ČASE!  

V minulém týdnu navštívili žáci 6. a 7. třídy Archeologický skanzen Březno, který vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné lokality u Postoloprt.

10. 10. 2021

5. MÍSTO NA MEMORIÁLU VÁCLAVA ČECHA V KOPANÉ ZŠ

Výborný výkon našich mladých sportovců na fotbalovém turnaji v Chomutově.

5. 10. 2021

Okresní přebory v přespolním běhu základních škol.

 OKRESNÍ PŘEBORY V PŘESPOLNÍM BĚHU ŠKOL.

V pátek 1.10. proběhly v chomutovském areálu Domovinka okresní přebory v přespolním běhu základních škol.

31. 8. 2021

Letní kemp II -   23. 8. – 27. 8. 2021

V předposledním srpnovém týdnu se uskutečnil při Základní škole a Mateřské škole Březno „LETNÍ KEMP“. U zrodu této akce bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V programu Výzva LETNÍ KEMPY bylo hlavním zaměřením snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku v důsledku pandemie COVID 19 distančně.

30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci, dle „SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 - PROVOZ A TESTOVÁNÍ“ ze dne 17.8.2021 Vám sdělujeme upřesňující informace týkající se provozu školy od 1.9.2021.

19. 7. 2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRAKA SEVERUSE V TERMÍNU OD 12. 7. DO 16. 7.

Děti se rozdělily do tří týmů, ve kterých celý týden plnily spoustu úkolů a soutěží. 
První den jsme zahájili sportovní olympiádou, odpoledne jsme si zopakovali učivo českého jazyka a prvouky.Druhý den hned po příchodu děti hrály ZVÍŘECÍ BINGO a zároveň si zopakovaly poznatky získané v hodinách prvouky a přírodovědy.

9. 6. 2021

Turnaj v malé kopané mladších žáků

Proběhne: 24. 6. 2021 08:30

27. 5. 2021

Provoz školy od 31.5.2021

Výňatky změn k  "INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021"

  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, nošení roušek.
  • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví .
20. 5. 2021

Provoz školy od 24. 5. 2021

    Žáci II. A jsou doma na distanční výuce, termín ukončení karantény bude dle výsledků provedených testů (28/5 nebo 3/6).  U všech ostatních žáků a tříd obou stupňů školy je povolena osobní přítomnost bez rotací a končí distanční výuka všech předmětů, včetně volitelných.