Zveřejněno 20. 5. 2021

Provoz školy od 24. 5. 2021

    Žáci II. A jsou doma na distanční výuce, termín ukončení karantény bude dle výsledků provedených testů (28/5 nebo 3/6).  U všech ostatních žáků a tříd obou stupňů školy je povolena osobní přítomnost bez rotací a končí distanční výuka všech předmětů, včetně volitelných.

Tělesná výchova smí probíhat i uvnitř při zachování pravidla 15 m2 na 1 osobu. Testování všech žáků a zaměstnanců (bez očkování) se provádí nadále antigenními testy 1x týdně v pondělí. Pokud žák v uvedený den chybí, testuje se při prvním příchodu do školy. Lze nahradit potvrzením o PCR testu či antigenním testu. Pro vlastní potřebu (kroužky, restaurace...) si můžete vytisknout formulář čestného prohlášení zákonného zástupce, že žák byl ve škole testován (v aplikaci Škola online -  účet rodiče - ostatní moduly - COVID 19 - čestné prohlášení).  Nadále je povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách školy.

   Vyučuje se podle standardního rozvrhu. Žáci jsou rozděleni do původních skupin na cizí jazyky a volitelné předměty. Od 24. 5. končí možnost vyzvedávat si obědy do jídlonosičů (vyjma II.A).  Nadále je toto povoleno pouze první den nemoci žáka.  Nezapomínejte si přihlašovat včas obědy (předcházející pracovní den do 13hod). v aplikaci Strava.cz

Mgr. Michal Vlach, ředitel školy

covid 19

Zpět na seznam aktualit