Zveřejněno 19. 7. 2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRAKA SEVERUSE V TERMÍNU OD 12. 7. DO 16. 7.

Děti se rozdělily do tří týmů, ve kterých celý týden plnily spoustu úkolů a soutěží. 
První den jsme zahájili sportovní olympiádou, odpoledne jsme si zopakovali učivo českého jazyka a prvouky.Druhý den hned po příchodu děti hrály ZVÍŘECÍ BINGO a zároveň si zopakovaly poznatky získané v hodinách prvouky a přírodovědy.

 Po té prošly BŘEZENSKOU STEZKU DRAKA SEVERUSE a za odměnu si mohly vybrat pěkné ceny v našem INFORMAČNÍM CENTRU. Protože nám přálo počasí, po obědě jsme si užili na koupališti. Třetí den děti odjely do CHOMUTOVSKÉHO ZOOPARKU. Čtvrtý den nám pršelo a proto jsme využili halu naší školy, hráli jsme hry, vymýšleli básničky o drakovi, luštili tajenky a vyrobili jsme si na památku dráčka. Poslední den jsme vyhodnotili soutěž DRAKA SEVERUSE a po obědě děti draka zkusily probudit – podařilo se. Děkujeme rodičům za zájem o náš tábor a také děkujeme paní Pichlíkové z místního obchodu za zmrzlinu a nanuky. Martina Janošcová, Jana Izavčuková, Marcela Štafová – učitelky základní školy.        

Zpět na seznam aktualit