Zveřejněno 18. 10. 2021

Návrat do minulosti - žáci ze 6. a 7. třídy navštívili ARCHEOSKANZEN.

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SE VRÁTILI V ČASE!  

V minulém týdnu navštívili žáci 6. a 7. třídy Archeologický skanzen Březno, který vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné lokality u Postoloprt.

Dlouhodobý průzkum zde doložil vývoj lidského osídlení od neolitu až po raný středověk. Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského, postavené na základě místních nálezů, doplněné o zahrádky a další vybavení. Probíhají zde archeologické experimenty, návštěvníci mají možnost vyzkoušet si různé pravěké aktivity. Naši žáci se tak na chvilku proměnili nejen ve výzkumníky a badatele, ale pomocí různých činností z té doby i v samotné prapředky. 

Zpracoval Pavel Nobst

 

Zpět na seznam aktualit