Rozcestník

10. 12. 2023

Dvě čtvrtá místa na GYMPL LAŤCE.

 Jan Kučera a Monika Trejbalová vyskákali dvě čtvrtá místa. 

7. 12. 2023

Čtvrté místo malých házenkářů na turnaji škol v Chomutově.

Třeťáci vstoupili do světa házené krásným čtvrtým místem.

4. 12. 2023

Vítězný vstup starších žáků do Žákovské futsalové ligy škol.

Dvěma vítězstvími vstoupili starší žáci do Žákovské futsalové ligy škol.

O NAŠÍ ŠKOLE

Jsme plnotřídní škola v rychle se rozvíjející obci. Pro vedení obce patří škola mezi nejdůležitější body zájmu, zajišťuje naši stabilitu a umožňuje rozvoj. Proto se nemusíme obávat o naši budoucnost. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. 
Prvořadý cíl je již vystižen v názvu našeho školního vzdělávacího programu - "Škola pro život". Tedy, aby se žák mohl plnohodnotně uplatnit ve společnosti a měl možnost se nadále rozvíjet dle zájmů, nadání a schopností. 

Můžeme se pochlubit výhodami "vesnické školy" - malé třídní kolektivy, rodinné prostředí, ale také nabízíme vybavení a zázemí, které by mohly závidět i některé školy "městské" - moderně vybavené učebny výpočetní techniky, dataprojektory a interaktivní tabule se stávají pro potřeby moderní výuky samozřejmostí. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat prostornou tělocvičnu, antukové kurty či fotbalové hřiště, obec plánuje další rozvoj sportovišť v areálu školy... 

Prostě přijďte, rádi Vás uvidíme.


Mgr. Michal Vlach
ředitel školy

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU AKTUALIT

Informace o zpracování osobních údajů.

Top