Rozcestník

20. 10. 2021

Hokejoví PIRÁTI na zahrádce MŠ

Odpoledne plné soutěží a legrace

19. 10. 2021

BŘEZENSKÁ "11"

 TŘETÍ MÍSTO MILOSLAVA DVOŘÁK V ZÁVODĚ NA 1KM 

Hezkého úspěchu dosáhl Míla Dvořák ze šesté třídy ve vloženém závodě chlapců na 1km, který se konal v rámci BŘEZENSKÉ "11".

 

18. 10. 2021

Návrat do minulosti - žáci ze 6. a 7. třídy navštívili ARCHEOSKANZEN.

 ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SE VRÁTILI V ČASE!  

V minulém týdnu navštívili žáci 6. a 7. třídy Archeologický skanzen Březno, který vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné lokality u Postoloprt.

O NAŠÍ ŠKOLE

Jsme plnotřídní škola v rychle se rozvíjející obci. Pro vedení obce patří škola mezi nejdůležitější body zájmu, zajišťuje naši stabilitu a umožňuje rozvoj. Proto se nemusíme obávat o naši budoucnost. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. 

škola

Prvořadý cíl je již vystižen v názvu našeho školního vzdělávacího programu - "Škola pro život". Tedy, aby se žák mohl plnohodnotně uplatnit ve společnosti a měl možnost se nadále rozvíjet dle zájmů, nadání a schopností. 

Můžeme se pochlubit výhodami "vesnické školy" - malé třídní kolektivy, rodinné prostředí, ale také nabízíme vybavení a zázemí, které by mohly závidět i některé školy "městské" - moderně vybavené učebny výpočetní techniky, dataprojektory a interaktivní tabule se stávají pro potřeby moderní výuky samozřejmostí. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat prostornou tělocvičnu, antukové kurty či fotbalové hřiště, obec plánuje další rozvoj sportovišť v areálu školy... 

Prostě přijďte, rádi Vás uvidíme.


Mgr. Michal Vlach
ředitel školy

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU AKTUALIT

Informace o zpracování osobních údajů.

Top