Rozcestník

13. 9. 2023

Enviromentální výchova - akce "budky"

11.9.2023 se žáci 8. třídy vydali do areálu Severočeských dolů na kontrolu zahnízděnosti ptačích budek. 

8. 9. 2023

Hlasování o logu na školní kolekci oblečení

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

Hlasujte zde !!!

 

28. 6. 2023
ŠD

Poděkování

Naše školní družina děkuje paní Miroslavě Izavčukové za finanční dar, který nás velmi potěšil.

O NAŠÍ ŠKOLE

Jsme plnotřídní škola v rychle se rozvíjející obci. Pro vedení obce patří škola mezi nejdůležitější body zájmu, zajišťuje naši stabilitu a umožňuje rozvoj. Proto se nemusíme obávat o naši budoucnost. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. 

škola

Prvořadý cíl je již vystižen v názvu našeho školního vzdělávacího programu - "Škola pro život". Tedy, aby se žák mohl plnohodnotně uplatnit ve společnosti a měl možnost se nadále rozvíjet dle zájmů, nadání a schopností. 

Můžeme se pochlubit výhodami "vesnické školy" - malé třídní kolektivy, rodinné prostředí, ale také nabízíme vybavení a zázemí, které by mohly závidět i některé školy "městské" - moderně vybavené učebny výpočetní techniky, dataprojektory a interaktivní tabule se stávají pro potřeby moderní výuky samozřejmostí. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat prostornou tělocvičnu, antukové kurty či fotbalové hřiště, obec plánuje další rozvoj sportovišť v areálu školy... 

Prostě přijďte, rádi Vás uvidíme.


Mgr. Michal Vlach
ředitel školy

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU AKTUALIT

Informace o zpracování osobních údajů.

Top