• budova 1. české školy kolem roku 1600 založení školy
 • 1. 9. 1922 v budově německé školy založena jedna třída české školy - jednotřídka
 • od 13.11. 1922 začala pravidelná česká výuka s panem učitelem Václavem Pacákem
 • 1.10.1927 zřízena druhá třída - dvousměnný provoz
 • 12. 1. 1928 schválen projekt výstavby nové budovy pro českou školu
 • 5. 6. 1928 započata stavba
 • 1. 9. 1928 zřízena česká mateřská škola
 • 8. 9. 1929 slavnostně otevřena nová budova české školy - pravidelné vyučování začalo již 2. 9., zapsáno bylo 67 žáků, do MŠ 21 dětí
 • řídícím se stal pan Jaroslav Ulč
 • česká škola existovala až do roku 1938, během světové války byla zrušena, vzhledem k pohraniční poloze se muselo české obyvatelstvo z obce vystěhovat
 • po roce 1945 otevřena obecná jednotřídní česká škola, panem řídícím se stal Josef Pejša - v prvých dnech pouze se šesti žáky při škole
 • začalo pracovat i Sdružení rodičů a přátel školy
 • 1. 9. 1950 založena měšťanka s jednou třídou a pionýrská organizace
 • od 1. 9. 1954 podle zákona o jednotné škole byla vytvořena osmiletá střední škola 
 • od 1. 9. 1960 základní devítiletá škola 
 • zřízena školní stravovna, školní dílny, pozemek pro pěstitelské práce 
 • od 70. let 20 st. do školy začali dojíždět žáci ze Chban