Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů, s družující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Březno a další občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ a MŠ.

Dále pak : stanovy, cíle a náplň činnosti sdružení  na našich stránkách  

http://srpds-brezno2.webnode.cz/