Nenech to být

Naše škola je od května loňského roku součástí projektu Nenech to být.

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.
www.nntb.cz 

Lucie Řeháková

Služby PPP CV v oblasi prevence

 • Dlouhodobé programy primární prevence pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ – programy jsou zaměřené na osvojování návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu, získávání a formování zdravých postojů k rizikovému chování, prevenci šikany
 • Programy primární prevence zaměřené na vztahy ve třídě pro 1. stupeň ZŠ
 • Programy primární prevence zaměřené na prevenci předčasného zahájení pohlavního života, prevenci pohlavně přenosných chorob pro 7. – 9. třídu ZŠ
 • Preventivní program „Jak se (ne)stát závislákem“ – hra pro náctileté s preventivní tematikou
 • Preventivní program UNPLUGGED
 • Sociometrické šetření
 • Programy včasné intervence pro třídní kolektivy s narušenými vztahy
 • Adaptační programy přímo ve škole
 • Pravidelné pracovní schůzky pro ŠMP ZŠ a SŠ, pro realizátory projektů primární prevence
 • Individuální poradenství ŠMP a pedagogům k podávání projektů MŠMT, KÚ
 • Konzultace k sestavování a realizaci MPP
 • Poradenství v oblasti rizikového chování rodičům a žákům
 • Metodické konzultace pedagogům (rizikové chování, práce se třídou)
 • Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence a jejich průběžná aktualizace
 • Doporučování odborné literatury  a internetových odkazů s tematikou rizikového chování
 • Zapůjčení pomůcek pro primární prevenci: brýle simulující opilost, DVD Mezi stěnami a Mezi nimi, brožury o domácím násilí od o.s. ROSA, nově pomůcky pro interaktivní hru “Jak se nestát závislákem” pro proškolené pedagogy, knihy Kyberšikana, Testování drog, Extremismus
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování – organizace, lektorování, nabídka vzdělávacích aktivit jiných institucí
 • Vzdělávání rodičů v oblasti rizikového chování
 • Besedy o rizikovém chování na ZŠ, SŠ