Informace o provozu školní družiny ZŠ a MŠ Březno

 Podmínky přijetí žáků do školní družiny:

 • Podle vnitřního řádu školní družiny se zapsaným stává žák, který odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný zápisní lístek v prvním týdnu měsíce nového školního roku a seznámí se s Řádem ŠD.
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • V průběhu školního roku již nemůžeme zapsat nového žáka, pokud se řádným odhlášením neuvolní místo po zapsaném žákovi.
 • Do školní družiny přijímáme přednostně žáky 1.stupně.

 

Provoz školní družiny:

 • 6.00 - 7.30 hod. (ranní školní družina je nahrazena Klubem)
 • 11.30 - 17.00 hod. 

 

Stravné:

 • Stravné se platí v kanceláři školy ve dnech a časech určených nebo bankovním převodem - viz. vnitřní pokyn k úhradě stravného.
 • Zakoupený ČIP nosí žák každý den v aktovce.
 • Odhlašování a přihlašování obědů zařizují zákonní zástupci sami na stránkách strava.cz .

 

Úplata za ŠD:

 • Je stanovena částka 500 Kč na školní rok.
 • Platí se v kanceláři školy.

 

Výbava do ŠD:

 • Podepsaný textilní sáček (taška), tepláky, ručník, tričko na VV, balení papírových kapesníků.
 • 100 Kč do družinového fondu (zajištění pitného režimu, deníček, apod.)