1/ žák - žákyně dostane čip v kanceláři školy (např. při platbě stravného), jeho cena je 115,- Kč (lze využít i čip vlastní, který je kompatibilní). Čip je možné po ukončení používání opět za stejnou cenu odkoupit zpět. Doporučujeme dát dětem čip na šňůrku na klíče a zpočátku kontrolovat každý den při přípravě tašky do školy. Při nálezu čipu jej lze identifikovat a vrátit.

2/ stravné nemusíte platit na jednotlivé měsíce, ale Vámi určenou částkou = zálohou a to kdykoliv.  Kromě hotovosti v kanceláři školy v určených hodinách, také převodem na účet školy:  335 32 441 / 0100 do poznámky zprávu se jménem!!! : „ stravne Vlach Michal“. Pamatujte, že připsání kreditu do systému může trvat několik dnů!!!

3/ Objednávat stravu si můžete sami na internetových stránkách strava.cz, výběr jídelny: 2370, přihlašovací jméno a heslo bude nastaveno na jméno a příjmení dohromady malými písmeny: „michalvlach“. Heslo si můžete změnit. To samé bude možné také v terminálu u jídelny školy, kde se lze identifikovat čipem nebo přihlašovacími údaji.

V systému si budete moci sami jednoduchým způsobem: a/ objednat/ odhlásit stravu (vaříme jedno jídlo) b/ podívat se na kredit (částku), kterou máte uhrazenu. c/ prohlédnout si jídelníček

Organizační změny a připomínky stávajících pravidel:

objednat / odhlásit jídlo bude možné vždy do 12:00 předcházejícího dne, pak systém tuto možnost zablokuje. první den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny je nutné odhlásit. Jestliže se tak nestane, má škola právo účtovat za jídlo plnou cenu (například dnes u dítěte 11-14let - 47,- Kč - cena oběda se skládá z úhrady strávníka 20,- Kč a dotace Obce 10,- Kč a dalších nákladů - platy zaměstnanců ŠJ, energie, dnes kalkulováno 17,- Kč)

bez čipu nemá strávník nárok na oběd, týká se žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ

Mgr. Michal Vlach 
ředitel školy