Volby do školské rady 2023

 1. Rada Obce Březno stanovila počet členů Školské rady při základní škole, Základní školy a Mateřské školy Březno, okres Chomutov - 6
  Rada Obce Březno jmenovala za členy školské rady - Mgr. Marie Táborská, PhDr. Eva Fučilová

 2. Volby členů do nové Školské rady při základní škole, Základní školy a Mateřské školy Březno, okres Chomutov za pedagogické pracovníky základní školy proběhnou na pedagogické radě dne : 19.4 2023
  Souhlas s kandidaturou ke dni  12.4. 2023 odevzdali : Mgr. Vladimíra Holubářová, Mgr. Nikola Hobrlanotvá, Mgr. Jana Izavčuková, Mgr. Pavel Nobst, Kristýna Segešová
  Pedagogickými pracovníky základní školy zvolení byli - Mgr. Jana Izavčuková, Mgr. Pavel Nobst
 3. Volby členů do nové Školské rady při základní škole, Základní školy a Mateřské školy Březno, okres Chomutov za zákonné zástupce  proběhnou na třídních schůzkách dne : 19.4 2023
  Souhlas s kandidaturou ke dni  12.4. 2023  odevzdali: Bc. Františel Polka, Bc. Linda Svobodová, Zbyněk Valenta, Ing. Zdeňka Valentová, Mgr. Martin Zárybnický
  Zákonnými zástupci žáků základní školy zvoleni byli - Bc. Linda Svobodová, Ing. Zdeňka Valentová

 4.  dokumenty : souhlas s kandidaturou do školské rady [DOCX 12.85 kB]
                            Volební řád