Mgr. Michal Vlach
Ředitel školy
Telefon: 474 692 259
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Mgr. Vladimíra Holubářová
Statutární zástupkyně ředitele školy - ZŠ, Výchovná poradkyně
Telefon: 474 692 259
E-mail: zastupce@zsmsbrezno.cz
Bc. Lucie Kopejtková
Zástupkyně ředitele školy - MŠ
Telefon: 474 692 287
E-mail: lucie.kopejtkova@zsmsbrezno.cz
Monika Šafaříková
Ekonom - účetní, Vedoucí ŠJ
Telefon: 474 692 259
E-mail: ucetni@zsmsbrezno.cz
Mgr. Denisa Lovacká
Třídní učitelka 1.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: denisa.lovacka@zsmsbrezno.cz
Mgr. Petra Radimská
Třídní učitelka 2.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: petra.radimska@zsmsbrezno.cz
Mgr. Jana Izavčuková
Třídní učitelka 3.A, Metodik prevence
Telefon: 474 692 259
E-mail: jana.izavcukova@zsmsbrezno.cz
Mgr. Martina Janošcová
Třídní učitelka 4.A; Speciální pedagog, Školní logoped
Telefon: 474 692 259
E-mail: martina.janoscova@zsmsbrezno.cz
Ing. Martina Fořtová
Třídní učitelka 5.A; Koordinátor EVVO
Telefon: 474 692 281
E-mail: martina.fortova@zsmsbrezno.cz
Mgr. Veronika Babinčáková
Třídní učitelka 6.A
Telefon: 474 692 281
E-mail: veronika.babincakova@zsmsbrezno.cz
Mgr. Nikola Hobrlantová
Třídní učitelka 7. A, Správa knihovny
Telefon: 474 692 259
E-mail: nikola.hobrlantova@zsmsbrezno.cz
Mgr. Pavel Nobst
Třídní učitel 8.A, Školní sportovní klub
Telefon: 474 692 281
E-mail: pavel.nobst@zsmsbrezno.cz
Tereza Kubešová
Třídní učitelka 9.A
Telefon: 474 692 281
E-mail: tereza.kubesova@zsmsbrezno.cz
Bc. Zdeněk Havlíček
Učitel
Telefon: 474 692 259
E-mail: zdenek.havlicek@zsmsbrezno.cz
Alice Beranová
Učitelka; Asistent pedagoga
Telefon: 474 692 259
E-mail: alice.beranova@zsmsbrezno.cz
Pavla Horkuličová
Učitelka; Asistent pedagoga
Telefon: 474 692 281
E-mail: pavla.horkulicova@zsmsbrezno.cz
Mgr. Eva Kadlecová
Učitelka
Telefon: 474 692 281
E-mail: eva.kadlecova@zsmsbrezno.cz
Ing. Jana Pagurková
Učitelka
Telefon: 474 692 281
E-mail: jana.pagurkova@zsmsbrezno.cz
Markéta Šilhanová
Učitelka; Asistentka pedagoga
Telefon: 474 692 281
E-mail: marketa.silhanova@zsmsbrezno.cz
Michaela Kottová Lišťáková, dis.
Učitelka přípravné třídy; Dramatická výchova
Telefon: 474 692 259
E-mail: michaela.kottova@zsmsbrezno.cz
Jiřina Macků
Vedoucí vychovatelka ŠD
Telefon: 734 496 020
E-mail: jirina.macku@zsmsbrezno.cz
Kristýna Segešová
Vychovatelka ŠD; Asistentka pedagoga
Telefon: 734 496 020
E-mail: kristyna.segesova@zsmsbrezno.cz
Renata Syberová
Vychovatelka ŠD
Telefon: 734 496 020
E-mail: renata.syberova@zsmsbrezno.cz
Eva Bohuslavická
Asistentka pedagoga
Telefon: 474 692 259
E-mail: eva.bohuslavicka@zsmsbrezno.cz
Michaela Plačková
Asistentka pedagoga
Telefon: 474 692 259
E-mail: michaela.plackova@zsmsbrezno.cz
Lenka Přibíková
Asistentka pedagoga

E-mail: lenka.pribikova@zsmsbrezno.cz
Hana Šroubová
Asistentka pedagoga
Telefon: 474 692 281
E-mail: hana.sroubova@zsmsbrezno.cz
Marcela Štafová
Asistentka pedagoga
Telefon: 474 692 259
E-mail: marcela.stafova@zsmsbrezno.cz
Alena Javorková
Učitelka MŠ

E-mail: breznoms@seznam.cz
Iveta Soukupová
Učitelka MŠ

E-mail: iveta.soukupova@zsmsbrezno.cz
Petra Štréblová, dis.
Učitelka MŠ

E-mail: breznoms@seznam.cz
Mgr. Martina Vinterlíková
Učitelka MŠ

E-mail: martina.vinterlikova@zsmsbrezno.cz
Michaela Čápová
Pracovník ŠJ - Výdejna MŠ

Lucie Kočanová
Pomocná kuchařka

Pavla Lednová
Kuchařka

Iveta Mýtinová
Kuchařka

Václav Chmel
Školník

Zbyněk Valenta
Školník

Petra Aschenbrennerová
Uklízečka

Hana Zíchová
Uklízečka

Hana Rezková
Uklízečka

Michaela Nedbalová
Uklízečka