Mgr. Michal Vlach
Ředitel školy
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Mgr. Hana Točínová, VP
Zástupce ředitele, VP
VLVVZ
Mgr. Martina Janošcová
1. třída

Mgr. Vladimíra Holubářová
2. třída
HV
Mgr. Petra Radimská
3. třída

Mgr. Jana Izavčuková
4. třída
INF
Mgr. Pavel Nobst
5. třída
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: pavelnobst@seznam.cz
Ing. Andrea Pešková
6. třída
VVHVMAJČSPVZ
Ing. Martina Fořtová
7. třída
ČSPCHDVZ
Mgr. Veronika Babinčáková
8. třída
AJČSPČJ
Mgr. Nikola Hobrlantová
9. třída
ČSPDČJNJ
Mgr. Eva Kadlecová

Stephanie Fojtíková, Dis.
AJVO
Zdeněk Havlíček, Bc.
HVAJ
Markéta Šilhanová
VVTVNJasistent pedagoga
Pavla Horkuličová
VVHVTVasistent pedagoga
Lenka Procházková
asistent pedagoga
Marcela Štafová
asistent pedagoga
Eva Bohuslavická
asistent pedagoga
Alice Beranová
asistent pedagoga
Jiřina Macků
Vychovatelka

Petra Zelenková
Vychovatelka

Monika Šafaříková
Ekonom - účetní
Telefon: 474 692 259
E-mail: ucetni@zsmsbrezno.cz
Petra Aschenbrennerová
Uklízečka

Hana Zíchová
Uklízečka

Renata Kombrzová
Vedoucí kuchařka

Monika Kellnerová
Kuchařka

Anna Suchomelová
Pomocná kuchařka

Lucie Kopejtková, Bc.
Vedoucí učitelka

Alena Javorková
Učitelka

Petra Štréblová
Učitelka

Michaela Kottová Lišťáková
Učitelka

Iveta Hartlová
Učitelka / Asistent pedagoga

Václav Chmel
Školník

Hana Rezková
Uklízečka

Michaela Kudláčková
Uklízečka