Mgr. Michal Vlach
Ředitel školy
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Monika Šafaříková
Ekonom - účetní
Telefon: 474 692 259
E-mail: ucetni@zsmsbrezno.cz
Mgr. Hana Točínová
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce
VLVVZ Telefon: 474 692 259
E-mail: zszastupcebrezno@seznam.cz
Mgr. Jana Izavčuková
třídní učitel 1.A
INF Telefon: 474 692 259
E-mail: izavcukova@seznam.cz
Mgr. Martina Janošcová
třídní učitel 2.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: Janoscova3@seznam.cz
Mgr. Vladimíra Holubářová
třídní učitel 3.A
HV Telefon: 474 692 259
E-mail: vladka.donatova@seznam.cz
Mgr. Petra Radimská
třídní učitelka 4.A
HV Telefon: 474 692 259
E-mail: kulianu@centrum.cz
Mgr. Nikola Hobrlantová
třídní učitel 5. A
DČJNJ Telefon: 474 692 259
E-mail: NikolkaW@seznam.cz
Ing. Andrea Pešková
třídní učitel 7.A
VVHVMAJČSPVZ Telefon: 474 692 281
E-mail: andrea.miklovicova@seznam.cz
Mgr. Eva Kadlecová
MTVF Telefon: 474 692 281
E-mail: kadlecovaeva123@gmail.com
Mgr. Pavel Nobst
5. třída
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: pavelnobst@seznam.cz
Ing. Martina Fořtová
7. třída
ČSPCHDVZ
Mgr. Veronika Babinčáková
8. třída
AJČSPČJ
Ing. Jana Pagurková
ZMF
Zdeněk Havlíček, Bc.
HVAJ
Markéta Šilhanová
učitel II.st, asistent pedagoga
VVTVNJ Telefon: 474 692 281
E-mail: maretasil@seznam.cz
Pavla Horkuličová
VVHVTVasistent pedagoga
Tereza Fisková
TVAJ
Marcela Štafová
asistent pedagoga 5.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: stafovam@seznam.cz
Eva Bohuslavická
asistent pedagoga

Alice Beranová
asistent pedagoga 4.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: ali.beranova@gmail.com
Jiřina Macků
Vedoucí vychovatelka ŠD

Petra Zelenková
Vychovatelka

Petra Aschenbrennerová
Uklízečka

Hana Zíchová
Uklízečka

Renata Kombrzová
Vedoucí kuchařka

Monika Kellnerová
Kuchařka

Anna Suchomelová
Pomocná kuchařka

Bc. Lucie Kopejtková
Vedoucí učitelka

E-mail: breznoms@seznam.cz
Alena Javorková
Učitelka 2. třídy

E-mail: breznoms@seznam.cz
Mgr. Martina Vinterlíková
učitelka 2. třídy

E-mail: breznoms@seznam.cz
Petra Štréblová, dis.
Učitelka 1. třídy

E-mail: breznoms@seznam.cz
Michaela Kottová Lišťáková, dis.
Učitelka 3. třídy

E-mail: breznoms@seznam.cz
Iveta Hartlová
Učitelka / Asistent pedagoga

E-mail: breznoms@seznam.cz
Václav Chmel
Školník

Hana Rezková
Uklízečka

Michaela Kudláčková
Uklízečka