MŠ Leknínek je samostatná zděná budova vilového typu. Nachází se v klidné části obce. V roce 2010 prošla budova mateřské školy kompletní rekonstrukcí, včetně zateplení. Součástí areálu je rozlehlá zahrada, kterou využíváme ke hrám i vzdělávání. Při využívání dětského hřiště se zaměstnanci, děti i rodiče řídí pokyny v provozním řádu dětského hřiště. Tento řád je přístupný veřejnosti ve vstupní hale mateřské školy.


Provozní doba:  6.00 - 16.00 hod. 

 

Kapacita školy: 56 dětí
Současný možný stav: 56 dětí
Počet tříd: 3

Školní vzdělávací program "S Hastrmánkem do světa" 

motto:

"V naší školce u leknínu zažijeme velkou psinu.

Budeme si zpívat, hrát a celý svět poznávat".

 

Tento program je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v souladu s § 3 odst. 3 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).