Informace o provozu školní družiny ZŠ a MŠ Březno

 Podmínky přijetí žáků do školní družiny:

 • Podle vnitřního řádu školní družiny se zapsaným stává žák, který odevzdá zákonným zástupcem vyplněný a podepsaný zápisní lístek v prvním týdnu měsíce nového školního roku a seznámí se s Řádem ŠD.
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • V průběhu školního roku již nemůžeme zapsat nového účastníka, pokud se řádným odhlášením neuvolní místo po zapsaném účastníkovi.
 • Do školní družiny přijímáme přednostně žáky 1. stupně.

 

Provoz školní družiny:

 • 6.00 -  7.30 hod. 
 • 11.30 - 17.00 hod. 

 

Stravné:

 • Stravné se platí v kanceláři školy ve dnech a časech určených nebo bankovním převodem - viz. vnitřní pokyn k úhradě stravného.
 • Zakoupený ČIP nosí účastník každý den v aktovce.
 • Odhlašování a přihlašování obědů zařizují zákonní zástupci sami na stránkách  www.strava.cz

 

Úplata za ŠD:

 • Je stanovena částka 500 Kč na školní rok.
 • Platí se v kanceláři školy nebo na účet školy 33532441/0100 - poznámka- jméno žáka+ úplata za ŠD.

 

Výbava do ŠD:

 • Podepsaný textilní sáček (taška), tepláky, ručník, balení papírových kapesníků nebo kuchyňských utěrek.
 • 150 Kč do družinového fondu (zajištění pitného režimu, deníčku, odměn apod.)

 

Vyzvedávání :

 •  Po obědě u jídelny ve 12 hod.
 •  Po obědě u jídelny ve 13 hod. , pokud dětem končí vyučování ve 12.25 hod.
 •  Poté až od 14. 15 hod. až po ukončení každodenní zájmové činnosti
 •  Zazvoněním na zvonek školní družiny a vyčkáním před školou.
 •  Dodržujte, prosím vyzvedávání dětí v dobu, kterou jste uvedli v zápisním lístku. 

 

 Všechny informace (omluvenky, oznámení atp.) zapisujte jen do družinového deníčku.  Děkujeme