Rozcestník

28. 1. 2022

Uzavření části školy - II. stupeň ZŠ

Vážení rodiče.

Vzhledem k rozšíření nemoci COVID 19 mezi žáky II. stupně základní školy a počtu opakujících se karantén v jednotlivých třídách jsme ve spolupráci s KHS Ústí nad Labem rozhodli o uzavření celé části školy - II.st. ZŠ.

Akce proběhne: 31. ledna. 2022

25. 1. 2022

Beseda s pracovnicí PPP Chomutov

 Dne 10. 2. 2022 v 15.00 hodin navštíví MŠ pracovnice Pedagogicko- psychologické poradny Chomutov Mgr. Blanka Fárová.

25. 1. 2022

Schůzka s rodiči

Dne 1. 2. 2022 od 15.30 hodin proběhne v budově MŠ schůzka s rodiči. 

O NAŠÍ ŠKOLE

Jsme plnotřídní škola v rychle se rozvíjející obci. Pro vedení obce patří škola mezi nejdůležitější body zájmu, zajišťuje naši stabilitu a umožňuje rozvoj. Proto se nemusíme obávat o naši budoucnost. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. 

škola

Prvořadý cíl je již vystižen v názvu našeho školního vzdělávacího programu - "Škola pro život". Tedy, aby se žák mohl plnohodnotně uplatnit ve společnosti a měl možnost se nadále rozvíjet dle zájmů, nadání a schopností. 

Můžeme se pochlubit výhodami "vesnické školy" - malé třídní kolektivy, rodinné prostředí, ale také nabízíme vybavení a zázemí, které by mohly závidět i některé školy "městské" - moderně vybavené učebny výpočetní techniky, dataprojektory a interaktivní tabule se stávají pro potřeby moderní výuky samozřejmostí. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat prostornou tělocvičnu, antukové kurty či fotbalové hřiště, obec plánuje další rozvoj sportovišť v areálu školy... 

Prostě přijďte, rádi Vás uvidíme.


Mgr. Michal Vlach
ředitel školy

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU AKTUALIT

Informace o zpracování osobních údajů.

Top