Zveřejněno 31. 8. 2022

SCHŮZKA S RODIČ V MŠ

Dne 8. 9. 2022 v 16.00 hodin proběhne v budově MŠ schůzka s rodiči.

 Program:  

  1. Seznámení s personálem MŠ    
  2. Školní vzdělávací program mateřské školy, akce
  3. Školní řád
  4. Kontrola telefonních čísel
  5. Informace o stravování
  6. SRPDŠ při ZŠ a MŠ Březno
  7. Sběr papíru
  8. Plavecký a lyžařský kurz, bruslení, Výlet v přírodě
  9. Všeobecné informace 

Zpět na seznam aktualit