Mgr. Michal Vlach
Ředitel školy
Telefon: 474 692 259
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Monika Šafaříková
Ekonom - účetní, Vedoucí ŠJ
Telefon: 474 692 259
E-mail: ucetni@zsmsbrezno.cz
Jiřina Macků
Vedoucí vychovatelka ŠD
Telefon: 734 496 020
E-mail: jirina.macku@zsmsbrezno.cz
Kristýna Segešová
Vychovatelka ŠD; Asistentka pedagoga
Telefon: 734 496 020
E-mail: kristyna.segesova@zsmsbrezno.cz
Renata Syberová
Vychovatelka ŠD
Telefon: 734 496 020
E-mail: renata.syberova@zsmsbrezno.cz
Václav Chmel
Školník