Mgr. Michal Vlach
Ředitel školy
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: reditel@zsmsbrezno.cz
Monika Šafaříková
Ekonom - účetní
Telefon: 474 692 259
E-mail: ucetni@zsmsbrezno.cz
Mgr. Hana Točínová
Zástupce ředitele školy, výchovný poradce
VLVVZ Telefon: 474 692 259
E-mail: zszastupcebrezno@seznam.cz
Mgr. Jana Izavčuková
třídní učitel 1.A
INF Telefon: 474 692 259
E-mail: izavcukova@seznam.cz
Mgr. Martina Janošcová
třídní učitel 2.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: Janoscova3@seznam.cz
Mgr. Vladimíra Holubářová
třídní učitel 3.A
HV Telefon: 474 692 259
E-mail: vladka.donatova@seznam.cz
Mgr. Petra Radimská
třídní učitelka 4.A
HV Telefon: 474 692 259
E-mail: kulianu@centrum.cz
Mgr. Nikola Hobrlantová
třídní učitel 5. A
DČJNJ Telefon: 474 692 259
E-mail: NikolkaW@seznam.cz
Ing. Andrea Pešková
třídní učitel 7.A
VVHVMAJČSPVZ Telefon: 474 692 281
E-mail: andrea.miklovicova@seznam.cz
Mgr. Eva Kadlecová
MTVF Telefon: 474 692 281
E-mail: kadlecovaeva123@gmail.com
Mgr. Pavel Nobst
5. třída
INFMTV Telefon: 474 692 259
E-mail: pavelnobst@seznam.cz
Ing. Martina Fořtová
7. třída
ČSPCHDVZ
Mgr. Veronika Babinčáková
8. třída
AJČSPČJ
Ing. Jana Pagurková
ZMF
Markéta Šilhanová
učitel II.st, asistent pedagoga
VVTVNJ Telefon: 474 692 281
E-mail: maretasil@seznam.cz
Pavla Horkuličová
VVHVTVasistent pedagoga
Tereza Fisková
TVAJ
Marcela Štafová
asistent pedagoga 5.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: stafovam@seznam.cz
Eva Bohuslavická
asistent pedagoga

Alice Beranová
asistent pedagoga 4.A
Telefon: 474 692 259
E-mail: ali.beranova@gmail.com
Jiřina Macků
Vedoucí vychovatelka ŠD

Petra Zelenková
Vychovatelka

Petra Aschenbrennerová
Uklízečka

Hana Zíchová
Uklízečka

Václav Chmel
Školník