Odkazy na jednotlivá čísla

 

školní rok 2021 / 2022      
Březňáček 01      
Březňáček 02      
Březňáček 03      
Březňáček 04      
Březňáček 05      
Březňáček 06      
Březňáček 07      
Březňáček 08      
       
       

Děkujeme školní redakci, která v tomto školním roce pro vás časopis připravuje ve složení:
Leontýna Gossová, Leontýna Čepeláková, Anna Springsová, Lenka Vondráčková,
Daniela Davídková a Emma Šafaříková.
Vše má pod kontrolou paní učitelka Andrea Pešková.