30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci, dle „SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 - PROVOZ A TESTOVÁNÍ“ ze dne 17.8.2021 Vám sdělujeme upřesňující informace týkající se provozu školy od 1.9.2021.

19. 7. 2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DRAKA SEVERUSE V TERMÍNU OD 12. 7. DO 16. 7.

Děti se rozdělily do tří týmů, ve kterých celý týden plnily spoustu úkolů a soutěží. 
První den jsme zahájili sportovní olympiádou, odpoledne jsme si zopakovali učivo českého jazyka a prvouky.Druhý den hned po příchodu děti hrály ZVÍŘECÍ BINGO a zároveň si zopakovaly poznatky získané v hodinách prvouky a přírodovědy.

9. 6. 2021

Turnaj v malé kopané mladších žáků

Proběhne: 24. 6. 2021 08:30

27. 5. 2021

Provoz školy od 31.5.2021

Výňatky změn k  "INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 31. KVĚTNA 2021"

  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, nošení roušek.
  • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví .
20. 5. 2021

Provoz školy od 24. 5. 2021

    Žáci II. A jsou doma na distanční výuce, termín ukončení karantény bude dle výsledků provedených testů (28/5 nebo 3/6).  U všech ostatních žáků a tříd obou stupňů školy je povolena osobní přítomnost bez rotací a končí distanční výuka všech předmětů, včetně volitelných.

14. 5. 2021

Provoz školy od 17.5.2021

1/ Provoz MŠ bez omezení
2/ Provoz 1. stupně  - do školy dochází všihcni žáci, klasický rozvrh i začátek vyučování (7:50) - nutné zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách, testování 1 x týdně ( antigenní test v pondělí)
3/ Provoz 2. stupně - do školy dochází žáci 6. a 7. třídy, rozvrh najdete v systému Škola  online, začátek školy klasicky (7:50) - nutné zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorách, testování 2 x týdně ( antigenní test v pondělí a čtvrtek) 
4/ provoz školní družiny bude přizpůsoben možnostem školy - budou pracovat 3 oddělení (1. , 2., 3. třída, ostatní žáci rozděleni) 

Předpoklad v dalším týdnu, tedy od 24.5.2021, nástup všech žáků školy!!!

Mějte krásné dny,
Michal Vlach, t.č. ředitel školy