Výsledek zápisu do 1.třídy ve školním roce 2023/2024

 

Přijatí žáci: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 31
Odklad školní docházky o jeden rok: 14, 24, 27, 28, 30
Neuzavřený zápis: 10, 23