Registrační číslo projektu:                CZ.1.09/2.2.00/86.01385 Realizátor projektu: Obec Březno, Radniční 97, 431 45 Březno

Partneři projektu: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

Sdružení rodičů, přátel dětí a školy Březno, o. s.

TJ Sokol Březno

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce náměstí a ulice Kaštanové v obci Březno. Jedná se o komplexní rekonstrukci vozovek, vybudování nových chodníků, parkovacích ploch, ploch pro odpočinek i ploch se zelení. Bude přemístěn přechod pro chodce a vzniknou nová místa pro přecházení. Projekt předpokládá výměnu všech povrchů stávajících komunikací. Odvodnění vozovek i chodníků bude zajištěno pomocí nově vybudované dešťové kanalizace a rovněž v rámci stavby bude postaveno veřejné osvětlení v této lokalitě. Kabelová vedení zasahující do vozovek či chodníků budou v rámci stavby přeložena, případně uložena do chrániček. Do stavby náměstí jsou zahrnuty i přípojky energií pro ZŠ (kanalizace, voda, vytápění), aby se nemuselo zasahovat do dokončených nových povrchů, až se bude v budoucnu rekonstruovat ZŠ.

 Snahou projektu je vytvořit harmonické a kulturní prostředí, zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost pěších, zlepšit dostupnosti handicapovaným osobám a zkvalitnit život obyvatel obce.

 Obec chce projektem rozšířit a zkvalitnit veřejnou doprovodnou a technickou infrastrukturu a služby v obci, a tak zlepšit fyzický vzhled obce, zlepšit její životní prostředí. Projekt bude mít příznivý vliv i na snížení odlivu obyvatel a také podpoří bydlení především pro mladé rodiny a s tím související plánované vybudování stavebních parcel pro výstavbou rodinných domů.

 Projekt bude sloužit především obyvatelům obce. Můžeme říci, že jde o projekt s veřejně prospěšnými cíli. Projekt je v souladu s územním plánem obce i se schváleným strategickým dokumentem obce s „Místním programem obnovy vesnice“.

 Stavba je jednou z posledních etap celkové rekonstrukce komunikačního systému v obci a zásadním způsobem zlepšuje stav komunikací, zvyšuje bezpečnost provozu na komunikacích a tím zkvalitňuje život obyvatel v obci.

Logo EU severozápad

 Ve Březně bude nově zrekonstruované náměstí a Kaštanova ulice

Ve Březně bude dne 22. října ve 13. hodin na nově zrekonstruovaném náměstí slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Severozápad. Projekt s názvem „Březno – rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice“ byl podpořen v 67. výzvě Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu bylo vytvořit harmonické a kulturní prostředí, zklidnit dopravu, zvýšit bezpečnost pěších, zlepšit dostupnosti handicapovaným osobám a zkvalitnit život obyvatel obce. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 10,9 miliónů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.