Projekt V80 - šablony III

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

Název projektu: Společné zlepšování na ZŠ a MŠ Březno III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020590

Období realizace: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.    

Z finančních prostředků v celkové výši 744.574,- Kč hradíme tyto aktivity:  

Mateřská škola:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Projektový den v MŠ  

Základní škola:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den v ZŠ