Logo EU a MŠMT

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov

Název projektu: Společné zlepšování na ZŠ a MŠ Březno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005946

 Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 878. 194,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská pregramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
Vzdělávání pedagogických pracovníků - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem